ส.บอลจัดอบรมโค้ชที่ชลบุรี

สมาคมฯ ร่วมกับอบจ. ชลบุรี และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี จัดอบรมโค้ชหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 12/2563

ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course  ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

ภายในพิธีเปิด นำโดย ปรีชา ศรีเขียวพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายทรงยศ กลิ่นศรีสุข วิทยากร นายเอกลักษณ์ ทองอ่ำ วิทยากรผู้ช่วย และผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวกาญจนา  สังข์เงิน

2. นางสาวกุลวรางค์  ปัสสาจันทร์

3. นางสาวแก้ว  ศรีจันทร์

4. นางสาวจิราภรณ์  มงคลดี

5. นางสาวโชติมณี  ทองมงคล

6. นางสาวนันทนา  สีละสาร

7. นางสาวปานทิพย์  ราวิวัตร

8. นางสาวพรนภา  อุ่นสา

9. นางสาวรัตติกาล  ทองสมบัติ

10. นางสาวสมฤทัย  ฉิมพลี

11. นางสาวสโรชา  ผ่องฉาย

12. นางสาวเสาวลักษ์  เพ็งงาม

13. นายกนก  เร้าเรืองวัฒนากุล

14. นายเกรียงไกร  กุลวงค์

15. นายไกรวิทย์  หิรัญเอื้อวรากุล

16. นายจันทรเดช  ศิริบุตร

17. นายณัฐพล  โสนารินทร์

18. นายณัฐวุฒิ  ชดประสิทธิ์

19. นายธนวัฒน์  อาจวารินทร์

20. นายธีรชัย  จุลเจือ

21. นายปิติวัฒน์  สุขสงวน

22. นายพชร  แก่นจันทร์

23. นายพิพัฒน์  ณีวงศ์

24. นายพิษณุ  เพิ่มทรัพย์

25. นายมนูธรรม  เทียบแสน

26. นายวศิน  โชติพินทุ

27. นายวิศรุต  ศรีจันทร์

28. นายวีรยุทธ  เรืองสวัสดิ์

29. นายสุทัศน์  วงภูดร

30. นายสุรวุฒิ  แก้วกล้า

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ เวย์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว, ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้น 2 ช่วง ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน และ 11-13 กันยายน 2563 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *